Kiều hối: tiếp máu chế độ!

Kiều hối: tiếp máu chế độ! < A > CTV Danlambao – Theo đài Tiếng nói Việt cộng (VOV), Cộng đồng Người Việt Hải ngoại có khoảng 4,5 triệu người tại hơn 110 quốc gia. Hàng năm có khoảng 300 đến 500 lượt trí thức kiều bào về nước đóng góp chuyên môn, tham gia … Tiếp tục đọc