Donald Trump, khí thải xe hơi và luật môi trường California

Donald Trump, khí thải xe hơi và luật môi trường California Thắng Đỗ  Gửi tới BBC từ San Jose, California, Hoa Kỳ 21 tháng 9 2019 Chia sẻ trên Facebook Chia sẻ trên Messenger Chia sẻ trên Twitter Chia sẻ trên Email Chia sẻ Bản quyền hình ảnhLUDOVIC MARIN/GETTY IMAGESImage captionKhói bay ra từ ống … Tiếp tục đọc