WHO: Giảm lượng chất ô nhiễm ngắn hạn có thể cứu mạng người

WHO: Giảm lượng chất ô nhiễm ngắn hạn có thể cứu mạng người bởi Lisa Schlein Cư dân đeo mặt nạ đi trong khói mù vào một buổi sáng tại Bắc Kinh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hàng triệu cái chết có thể được ngăn chận mỗi năm bằng cách giảm thiểu những … Tiếp tục đọc