NHỮNG VẦN THƠ CỔ – Thinh Quang

                                     NHỮNG VẦN THƠ CỔ   Bài thơ “Hạ Mã Ẩm Quân Tửu” đã gây nhiều cảm xúc trong giới thi ca đời Đường:                          Hạ mã ẩm quân tửu                        Vấn quân hà sở chi                        Quân ngôn bất đắc ý                        Qui ngọa Nam San thùy                        … Tiếp tục đọc

CA DAO VÀ THI CA THỜI CỔ ĐẠI Thinh Quang

                             CA DAO VÀ THI CA THỜI CỔ ĐẠI                                                                                                               Thinh Quang   Hầu hết các bài ca dao thời cổ đại ghi chép trong Kinh Thi nói lên các tình huống trong xã hội lúc báy giờ. Từ các bài Cửu Họa (Cửu hạn phùng cam thủy…) đến các lời lẽ … Tiếp tục đọc

CHUYỆN NGƯỜI XƯA – Thinh Quang

                                   CHUYỆN NGƯỜI XƯA   Thời XuânThu có lời truyền tụng trong dân gian: “Người sinh ra ta là cha mẹ. Người hiểu biết ta là Bảo Thúc”. Đó là lời nói của Quản Tử. Quản Tử thuở hàn vi mồ côi cha,nhà nghèo khổ lại phải phụng dưỡng mẹ già. … Tiếp tục đọc

NHỮNG VẦN THƠ CỔ – Thinh Quang

                                       NHỮNG VẦN THƠ CỔ   Thi cổ của thời cổ đại được ghi chép lại trong Kinh Thi nói lên đời sống trong xã hội như bài Kích Nhưỡng Ca:                           Nhật xuất nhi tác                                    Nhật nhập nhi tức                         Tác tỉnh nhi ẩm                         Canh điền nhi thực … Tiếp tục đọc

NHỮNG VẦN THI CỔ – Thinh Quang

                            NHỮNG VẦN THI CỔ     Thi ca vốn dĩ để các nhà thơ nói lên niềm cảm xúc của tâm sự của mình, ho8a5c lãng mạn, hoặc đối cảnh sinh tình khi đứng trước hình ảnh các cảnh vật hiện ra trước mắt v.v… Trong các bài thi ca … Tiếp tục đọc

NGHĨ VỀ SỰ GIÁO DỤC QUA CÁC BẬC THÁNH HIỀN THỜI CỔ ĐẠI

                          NGHĨ VỀ SỰ GIÁO DỤC   QUA CÁC BẬC THÁNH HIỀN THỜI CỔ ĐẠI                                                            THINH QUANG    Trong Tam Töï Kinh viết về giáo dục con cái là bổn phận của các bậc trưởng thượng. Câu  “Döôõng baát giaùo” của Thánh nhân nói là muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ phải biết … Tiếp tục đọc

CÁC VẦN THƠ TÌNH THỜI CỔ ĐẠI – Thinh Quang

                                 CÁC VẦN THƠ TÌNH                                      THỜI CỔ ĐẠI                                                        Bài thơ mang tựa đề “Thiên Tịnh Sa,Thu Tứ” của Mã Trí Viễn được các nhà nghiên cứu về thơ cổ đại cho là một trong các vần cổ thi xuất sắc nhất đương thời.   Nguyên văn bài cổ … Tiếp tục đọc

CA DAO QUA HUYỀN THOẠI – Thinh Quang

                           CA DAO QUA HUYỀN THOẠI                                                                    Thinh Quang   Đây là một loại thơ thời cổ đại có từ hàng ngàn năm về trước. Bàu thơ bên dưới  được ghi chép trong tập Kinh Thi –  một tập điển thuộc hàng cổ đại của đất nước Trung Hoa và được xem như … Tiếp tục đọc

N HỮNG VẦN THƠ CỔ Thinh Quang

                                N HỮNG VẦN THƠ CỔ                                                                                       Thinh Quang   Hầu hết những người yêu thơ đều thích Đường Thi. Dưới  triều đại nhà Đường sản xuất nhiều nhà thơ nổi tiếng. Không phải tiếng tăm của họ chỉ nhất thời mà qua các triều đại xa xưa cho đến ngày nay vẫn còn được … Tiếp tục đọc

VƯỜN THƠ CỔ ĐẠI KINH THI – Thinh Quang

                                   VƯỜN THƠ CỔ ĐẠI                                              KINH THI   Vườn thơ Kinh Thi đúng là một vườn hoa rực rỡ đầy hoa thơm cỏ lạ. Bài thơ Cửu Hạn dưới đây bất thần đập vào mắt khiến tôi đọc nhiều lần và luôn cả trong khi lên giường ngủ còn lẩm nhẩm không tiếc lời … Tiếp tục đọc