HOAN HÔ TƯỚNG TÔ LÂM – Bài của Nguyễn Liệu

HOAN HÔ TƯỚNG TÔ LÂM – Bài của Nguyễn Liệu Lời thưa đầu : Xin độc giả hãy bình tĩnh. Bình tĩnh đọc cho hết bài mới thấy được ý nghĩa của bài này. Tôi tri ân. Vụ ăn thịt bò “ dát vàng”của tướng Tô Lâm cách nay vài tuần đã làm nổi sóng … Tiếp tục đọc