Nhất Linh: Lan Rừng

Nhất Linh: Lan Rừng Quang xuống xe rồi vào một cái nhà ở đầu phố để hỏi thăm đường đi Bản Lang và để thuê ngựa. Người cho thuê ngựa hỏi:– Ông vào nhà ai trong đó?– Vào nhà ông Vi Văn Hoài. Đường vào đấy có xa lắm không?– Độ mười cây số thôi. … Tiếp tục đọc

MIẾNG THỊT – Nguyễn Liệu

MIẾNG THỊT Nguyễn LiệuNhớ HỒ XUÂN TIẾU, đai úy quốc gia, Tây Sơn Tôi lấy chiếc nón lá, dặn con tôi, đứa lớn : “Em nó dậy nếu nó khóc con cho nó uống bình sữa mẹ pha sẵn để trên bàn đó nghen, mẹ chạy ra chợ một chút rồi về ngay. Mẹ khóa … Tiếp tục đọc

PHÂN ƯU CHỊ PHẠM THỊ NHỊ QUA ĐỜI

PHÂN ƯU CHỊ PHẠM THỊ NHỊ QUA ĐỜI Vì dịch covid nên tuy ở cùng city San Jose, chị qua đời mấy tháng rồi, nay tôi mới biết tin buồn này. Tôi xin cầu nguyện linh hồn chị sớm siêu thoát về cõi an lạc. Xin chia buồn cùng tang quyến, xin chia buồn cùng … Tiếp tục đọc