Biden buông ngắn nắn dài

Biden buông ngắn nắn dài 13/11/2021 Ngô Nhân Dụng Tổng thống Joe Biden tuyên bố thắng lợi với Tuần lễ Hạ tầng Cơ sở, một khẩu hiệu cựu Tổng thống Donald Trump đã cổ động từ bốn năm trước. Hạ viện thông qua bản dự luật với tỷ số 228-206, nhờ thêm được 13 phiếu … Tiếp tục đọc

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Thời Tan Rã 

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Thời Tan Rã    “Bạn từ đâu đến” ? (“Where do you come from” ?) là câu hỏi mà tôi vẫn thường nghe trong những tháng ngày lưu lạc. Dù tha hương gần cả cuộc đời, tôi luôn luôn đáp rằng mình từ nước Việt: I’m from Vietnam!  Nếu trả lời … Tiếp tục đọc