Trần Mộng Tú – KHI THI SĨ KHÓC

Đã lâu rồi anh không nhớ tên mình  Không nhớ mỗi người đều có một cái tên  Chỉ vào ai anh cũng lắc đầu  Nhớ mãi không ra khuôn mặt lạ   Anh không nhớ tên xóm tên làng  Thành phố anh đang ở sao mà thay đổi quá  Anh không nhớ tên con đường vào nhà mình  Nhà số mấy  số mấy … Tiếp tục đọc