HOA TÍM TRƯỚC NHÀ – Hình Chu Vương Miện

Song Thao: Đọc “Hư Ảo Cõi Hương” Của Luân Hoán.

Song Thao: Đọc “Hư Ảo Cõi Hương” Của Luân Hoán. Nhà thơ Luân Hoán hình như không bao giờ ngồi yên. Dĩ nhiên làm thơ là “nghề” chính của chàng. Thường thi sĩ phải yên vị trên bàn viết nhưng thơ của Luân Hoán là thơ…chạy. Anh làm thơ trên đường phố. Có khi vừa … Tiếp tục đọc