NHỚ MỘT THỜi – Nguyên Lạc

NHỚ MỘT THỜi.Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân [*].1.“Rượu chiều dăm bảy chénGiữa lúc trời mưa khanKéo nhau về cuối phốThấy trời ở dưới chân”.“Ta còn sống hay chếtCó xá chi lúc buồnHồn trong ơn mỹ nữXác ngoài ơn rượu ngon” [**].Quán kia sao vui thếTa vào chơi xem saoCác em đua chào hỏiThử coi chết … Tiếp tục đọc