Đại tướng Trần Thiện Khiêm vĩnh biệt – Ngô Nhân Dụng

NGÔ NHÂN DỤNG Đại tướng Trần Thiện Khiêm vĩnh biệt 26/06/2021 Ngô Nhân Dụng Xem bình luận Nhiều người nghe tin Đại tướng Trần Thiện Khiêm qua đời mới nhớ đến ông, biết ông đã sống thọ gần 100 tuổi. Cả đời ông sống đã kín đáo như vậy, mặc dù đã giữ nhiều chức … Tiếp tục đọc

Thế giới hôm nay: 28/06/2021

Thế giới hôm nay: 28/06/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Các khảo sát hậu bầu cử sơ bộ ở Pháp cho thấy Mặt trận Quốc gia cực hữu của Marine Le Pen đã không thể thắng ở Hauts-de-France và Provence-Alpes-Côte-d’Azur, hai mục tiêu lớn của đảng trong cuộc bầu cử vùng vòng hai lần này. … Tiếp tục đọc

Giáo Sư Đàm Trung Pháp: “Gìn Vàng Giữ Ngọc” Cho Các “Hàng Hàng Gấm Thêu” (Phiên Bản Hoàn Chỉnh 2021)

Giáo Sư Đàm Trung Pháp: “Gìn Vàng Giữ Ngọc” Cho Các “Hàng Hàng Gấm Thêu” (Phiên Bản Hoàn Chỉnh 2021) Thi hào Nguyễn Du ra đời trong hậu bán thế kỷ 18. Tôi thường tự hỏi có phải trong thời điểm ấy Thượng Đế đã nổi hứng rộng lượng và công bình mà ban cho … Tiếp tục đọc