ANH TU GIẢ VỜ – Thơ cvm

Thơ cvm ANH TU GIẢ VỜ – Trốn quân dịch Cũng già và thác Có anh còn tại ngoại có cháu  Có chắt Có anh đi tù mút mùa vừa về Nơi nguyên quán còn ruộng còn đất Vừa có vợ chưa có con Có anh chạy xe ôm Có anh 3 gác Có anh … Tiếp tục đọc

15/06/1300: Dante trở thành Bề trên Thành Florence

15/06/1300: Dante trở thành Bề trên Thành Florence Nguồn: Dante is named prior of Florence, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1300, nhà thơ Dante Alighieri trở thành một trong sáu vị “bề trên” (city prior – chức vụ lãnh đạo cao nhất) của thành Florence, hoạt động tích cực trong việc điều … Tiếp tục đọc

Ngô Nhân Dụng: Chi ra 250 tỷ mỹ kim để làm gì?

Ngô Nhân Dụng: Chi ra 250 tỷ mỹ kim để làm gì? Chính phủ Mỹ sẽ chi ra $250 tỷ đô la để thúc đẩy nghiên cứu khoa học! Trên nguyên tắc, đó là một ý tưởng sai lầm, không phù hợp với chủ trương kinh tế tự do, là nền tảng sức mạnh của … Tiếp tục đọc