California mở cửa toàn phần; cộng đồng Việt trở lại bình thường ‘trong cẩn thận’

California mở cửa toàn phần; cộng đồng Việt trở lại bình thường ‘trong cẩn thận’ 18/06/2021 Titi Mary Trần Xem bình luận California bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường khi thống đốc Gavin Newsom ra sắc lệnh cho phép tiểu bang mở cửa lại hoàn toàn và người dân không cần phải đeo khẩu trang … Tiếp tục đọc