Thế giới hôm nay: 09/06/2021

Thế giới hôm nay: 09/06/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu hồi hầu hết số tiền chuộc Colonial Pipeline trả cho tin tặc vào tháng trước. Công ty đã giao 75 bitcoin (khi đó trị giá hơn 4 triệu đô la) cho DarkSide sau khi nhóm tội phạm mạng này … Tiếp tục đọc