Lu Hà Và Cao Bá Nhạ Chùm 1 và 2

Lu Hà Và Cao Bá Nhạ Chùm 1   Nỗi Niềm Oan Trái Cảm xúc thơ Cao Bá Nhạ bài 1   Trăng sao vằng vặc quê nhà Ngân hà u uẩn quan nha thói đời Làm sao thấu tới cõi trời Nam Tào Bắc Đẩu kiếp người trầm luân   Chư tăng Phật độ … Tiếp tục đọc

EP điều tra vụ VN biếu ‘quà Tết’ nghị viên trước phiên bỏ phiếu EVFTA

EP điều tra vụ VN biếu ‘quà Tết’ nghị viên trước phiên bỏ phiếu EVFTA 23/01/2020 Nghị viên châu Âu Ellie Chowns thông báo nhận được quà biếu từ Đại sứ quán Việt Nam vào ngày 19/1/2020. Chia sẻ 9 Xem bình luận Các giới chức của Nghị viện châu Âu (EP) vừa mở cuộc … Tiếp tục đọc