S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sông Cửu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sông Cửu Hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác, hành động để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hòa bình, là kết nối sinh tồn bền vững, thịnh vượng đến muôn đời của những quốc gia, người dân trong khu vực. T.T Nguyễn Xuân Phúc Cuối năm, chính … Tiếp tục đọc