Ông Trump, giữa chúng ta. Giao Chỉ

Ông Trump, giữa chúng ta. Vài hàng về người viết.  86 tuổi, nguyên đại tá QLVNCH. Công việc cuối cùng tại VN: Giám đốc PathFinder. Một tổ chức ngoại vi bộ Tổng Tham mưu trước 1975. Hiện vẫn còn làm giám đốc danh dự cơ quan IRCC và sáng lập Viet Museum tại San Jose. Bút … Tiếp tục đọc

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI (COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM) P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504 –o0o–                                                                                                                              Little Saigon ngày 11 tháng 01 năm 2020     Số: .22./LUB THÔNG BÁO  BIỂU TÌNH VÀ TUẦN HÀNH YỂM TRỢ QUỐC NỘI   Kính gởi: – Quý vị lãnh đạo tinh thần … Tiếp tục đọc