Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 142 Trung Hiếu Nghĩa Hiệp “ Video 10“

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 142 Trung Hiếu Nghĩa Hiệp “ Video 10“   “Ngao ngán thay ngút ngàn non nước Dòng sông xa ô thước phân vi Tần ngần kẻ ở người đi Máy trời ken két biết chi mà lần“   Cảnh ngộ của Lục Vân Tiên … Tiếp tục đọc