Chiều Cuối Năm – truyện ngắn Nguyễn Liệu

Chiều Cuối Năm Nguyễn Liệu                                            Cuối cùng con tàu ì ạch cũng lếch về đến ga Bình triệu vào chiều ba mươi Tết trước khi mặt trời lặn.   Con tàu cuối năm được nhiều … Tiếp tục đọc

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 121 – Lu Hà

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 121 Tài Mệnh Tương Đố “Video 79“   “Hàng cô quả củi rơm thiêu sạch Tống Giang kia đáng trách làm sao Một trăm lẻ tám anh hào Dã tràng xe cát mộ đào huyệt sâu“   Cô có nghĩa là mồ côi, như … Tiếp tục đọc

CÁI TỘI KHÔNG CÀI LẠI KHUY ÁO NGỰC – Phạm Đức Nhì

CÁI TỘI KHÔNG CÀI LẠI KHUY ÁO NGỰC   TAN VỠ   Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ Bút viết xong không đậy nắp bao giờ Ôi anh yêu, lơ đãng đến là Con nai rừng của em…   Tất cả rồi dễ qua đi, qua đi Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng … Tiếp tục đọc