Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy sẽ biểu quyết luận tội TT Trump

Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy sẽ biểu quyết luận tội TT Trump 18/12/2019 Dân biểu Stephanie Murphy đang phục vụ nhiệm kì thứ hai trong Quốc hội và là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng trong cánh ôn hòa của phe Dân chủ. Chia sẻ 162 Xem bình luận Dân biểu Stephanie … Tiếp tục đọc