NHỮNG CÁCH THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI – ĐÀO ANH DŨNG

NHỮNG CÁCH THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI Quan điểm của phương Đông về số phận dường như là một phạm trù đã được an bài, Mệnh và Vận đã được định đoạt sẵn, con người không thể nào vượt qua được số phận. Nhưng cũng cùng lúc đó các nhà học giả cho rằng … Tiếp tục đọc