Trần Ngươn Phiêu: Thời Trung học (Chương 3 cuốn tự truyện Gió Mùa Đông Bắc của Trần Ngươn Phiêu)

Trần Ngươn Phiêu: Thời Trung học (Chương 3 cuốn tự truyện Gió Mùa Đông Bắc của Trần Ngươn Phiêu) Đối với một anh học sinh từ tỉnh nhỏ lên Sài Gòn học, Trường Petrus Ký quả thật là một kiến trúc đồ sộ. Được hoàn thành từ năm 1927, trường chiếm một diện tích gần … Tiếp tục đọc

Nhã Ca viết về những nhà văn VNCH bị bắt hoặc giết chết trong tù sau 1975

Nhã Ca viết về những nhà văn VNCH bị bắt hoặc giết chết trong tù sau 1975   Năm 1979, anh Nguyễn Mạnh Côn chết trong nhà tù Xuyên Mộc. Sau này, nghe bạn quen kể, tính ra mới biết anh mất đúng vào những ngày thành phố đang bị đánh tư sản, khi mấy mẹ … Tiếp tục đọc

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 84 Tài Mệnh Tương Đố “Video 19“

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 84 Tài Mệnh Tương Đố “Video 19“   “Xa ngàn dặm đồng không mông quạnh Sầu ba đông dám trách chi ai? Xuyến vàng khăn lụa trâm cài Đành lòng cho kẻ dấu hài chân mây“   Gia đình nàng Kiều ở Bắc Kinh … Tiếp tục đọc