Đọc sách “Chuyện  một người đàn bà.. năm con” của Lê Khắc Thanh Hoài].

Đọc sách “Chuyện  một người đàn bà.. năm con”của Lê Khắc Thanh Hoài]. Nhà thơ triết gia Phạm Công Thiện [1941 – 2011]  qua đời năm 2011 tại Houston, nhưng chuyện kể, các bài viết về anh đã nhiều lầm lạc : Người viết : anh bỏ áo tu hành lấy cô vợ người Pháp, theo Thiên … Tiếp tục đọc