Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 81 – Lu Hà

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 81 Tài Mệnh Tương Đố “Video 16“   Sau một chầu văn chương thơ phú quần thảo nhau, chàng Kim Trọng khen ngợi tài phun châu nhả ngọc của nàng Vương Thúy Kiều hết lời. Nói như bây giờ thời văn minh hiện đại … Tiếp tục đọc

NHÀ THƠ GẠ BÁN THƠ – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NHÀ THƠ GẠ BÁN THƠ * Anh điện đến hỏi:  – Này, sao thơ tôi, ông không chịu bán giúp? Ông thấy đấy. Trên phây, bài nào của tôi cũng vài trăm like. Thơ thế, ông mà bán thì thôi rồi, tôi khẳng định sẽ đắt như tôm tươi… Anh cứ thao thao làm lão ngại, … Tiếp tục đọc