Thích Trí Quang và những hồn ma bóng quế

Thích Trí Quang và những hồn ma bóng quế < A > Vũ Đông Hà (Danlambao) – Thích Trí Quang nằm xuống. Đống tro tàn nguội lạnh của “thời kỳ tranh đấu chống Mỹ-Diệm” nhờ đó lại được xới tung lên. Xen lẫn tiếng gõ mõ cầu hồn và vinh danh người được cho là … Tiếp tục đọc

Bùi Tín: Một quyết định nửa vời đáng tiếc

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017 Bùi Tín: Một quyết định nửa vời đáng tiếc GS Tuong Lai tại tư gia tại Sài Gòn. Vậy là cuối cùng ông Tương Lai, một trí thức khá nổi tiếng trong nước đã rời bỏ đảng Cộng sản, nhưng với một quyết định nửa vời, nghĩa là không … Tiếp tục đọc