Trần Mộng Tú: Ngọn Nến Muộn Màng Cho Người Yêu Nước Nghiêm Sỹ Tuấn

Trần Mộng Tú: Ngọn Nến Muộn Màng Cho Người Yêu Nước Nghiêm Sỹ Tuấn Trần Mộng Tú, sinh năm 1943 tại Hà Đông, Bắc phần. Lớn lên ở Hà Nội, Hải Phòng, di cưvào Nam 1954, trung học Nguyễn Bá Tòng, trung học Trường Sơn Sài Gòn. Nhân viên Hãng Thông Tấn The Associated Press, … Tiếp tục đọc

Nhập cư Mỹ: Trump ưu tiên cho diện có trình độ hơn là diện bảo lãnh

Nhập cư Mỹ: Trump ưu tiên cho diện có trình độ hơn là diện bảo lãnh 17/05/2019 Tổng thống Donald Trump phát biểu về chính sách di dân mới của Mỹ Chia sẻ Xem bình luận Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/5 loan báo muốn chỉnh sửa toàn diện chính sách di trú theo … Tiếp tục đọc