Ngô Nhân Dụng: Ai kế vị Nguyễn Phú Trọng?

Ngô Nhân Dụng: Ai kế vị Nguyễn Phú Trọng? Ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư, đột ngột phát bệnh và rời khỏi chính trường. Nay, ông Nguyễn Phú Trọng (trái), tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, cũng đột ngột phát bệnh. Mới đây, hôm 3 Tháng Năm, ông Trọng vắng mặt … Tiếp tục đọc