Nhà khoa học gốc Việt được trao giải thưởng cao quý

Nhà khoa học gốc Việt được trao giải thưởng cao quý 11/05/2019 Tiến sĩ Phạm Đại Khánh là kĩ sư không gian cao cấp làm việc cho Bộ phận Phương tiện Không gian thuộc Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân ở Căn cứ Không quân Kirtland, bang New Mexico. Chia sẻ Xem bình luận … Tiếp tục đọc