Giới thiệu sách Đồng Tiền Lên Ngôi

Giới thiệu sách Đồng Tiền Lên Ngôi bởi Trần Vinh Dự Tiền, tiền, và tiền…Từ hàng nghìn năm nay tiền luôn gắn liền với cuộc sống con người. Nó trở nên quen thuộc đến nỗi người ta coi sự tồn tại của nó là hiển nhiên. Trong xã hội hiện đại này khó có thể tìm … Tiếp tục đọc

AO TA chu vương miện

  AO TA chu vương miện – ta về ta tắm ao ta đương nhiên là đục chả ra thá gì ? kể từ khăn gói ra đi cũng mong khuất mắt về chi cõi này dập dềnh mấy vạt bèo tây con chuồn chuồn đỏ bên này bay sang hoa bèo nửa tím nửa … Tiếp tục đọc

HƯỚNG VỀ CUNG QUẢNG. Hình Đặng Đức Cường