Mạng Lưới Blogger Việt Nam lên tiếng về cuộc tuyệt thực của Blogger Tạ Phong Tần

Mạng Lưới Blogger Việt Nam lên tiếng về cuộc tuyệt thực của Blogger Tạ Phong Tần Mạng Lưới Blogger Việt Nam – Bắt đầu từ ngày 13/5/2015, blogger Tạ Phong Tần đã tuyệt thực nhằm phản đối hành vi ngược đãi tù nhân chính trị của cán bộ trại giam số 5, Yên Định, Thanh … Tiếp tục đọc