NGHĨ VỀ THI CA CỦA NGƯỜI CỔ ĐẠI Thinh Quang

                           NGHĨ VỀ THI CA                        CỦA NGƯỜI CỔ ĐẠI                                                  Thinh Quang   Không nên nghĩ rằng người xưa tình cảm khô khan, mà thật ra còn ướt át hơn các nhà thơ của thời hậu thê. Ngay cả trong thời chiến, những bậc chọc trời khuấy nước như Tào Tháo hay con … Tiếp tục đọc

Mục Kiền Liên cứu mẹ – Hình Đặng Đức Cường

Thư Mời của nhà xuất bản Tuần Báo Sống

Thư Mời (Bổ Túc Lần Thứ Hai) Thân Kính Gởi: Cc/ Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí; Hội Đoàn Các Đơn Vị QLVNCH; Qúy Hội Đồng Hương; Quý Hội Ái Hữu Các Trường Trung Học tại Miền Nam trước 1975 (*) Kính Thưa, Quý Niên Trưởng, Huynh Đệ và Bằng Hữu.. Chúng tôi, Nhà Xuất … Tiếp tục đọc