Nhận định về sau chuyến đi của Trương Tấn Sang

Nhận định về sau chuyến đi của Trương Tấn Sang Linh Nguyen – Sau chuyến đi của Sang có 3 sự kiện đã xảy ra rất đặc biệt mà chúng ta cần quan tâm: sự kiện Tuyệt Thực của anh Điếu Cày được chấm dứt vào ngày 27/7/2013, sự kiện Phương Uyên được thả, và sự … Tiếp tục đọc

Trả tự do cho Phương Uyên, thách thức còn nguyên ở phía trước

bởi Bùi Tín Trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc với ông Trương Tấn Sang, khi nói về vấn đề nhân quyền, Tổng thống Barack Obama nói: «Về vấn đề nhân quyền, chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn … Tiếp tục đọc