Trăng Non hình Đặng Đức Cường

GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG SƠ ĐƯỜNG TỨ KIỆT THINH QUANG

                  GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG                           SƠ ĐƯỜNG TỨ KIỆT                                                     THINH QUANG     Một ngày kia Dư Bằng Hữu từ Virginia có thư hỏi:   -“Tôi được nghe thời Sơ Đường có bốn nhà thơ vang danh cùng thiên hạ. Trong số bốn nhà thơ này có Vương Bột thuộc hàng nhỏ … Tiếp tục đọc