“Ba cây nến” (1938-40) – Marc Chagall

Biện chứng về Điều 4 Hiến pháp CHXHCN Việt Nam

Biện chứng về Điều 4 Hiến pháp CHXHCN Việt Nam Thanh Niên XHCN  (Danlambao) – Hiện nay dưới sự lãnh đạo sáng suốt của “đảng ta” đất nước đã đạt được những thành tựu rực rỡ tuy còn một số hạn chế khách quan, đặc biệt về phương diện ngoại giao ta đã đang xây dựng một “khối … Tiếp tục đọc

Phóng viên Không Biên giới phản bác chỉ trích của VN về Giải Công dân Mạng 2013

Phóng viên Không Biên giới phản bác chỉ trích của VN về Giải Công dân Mạng 2013 bởi Trà Mi-VOA Người dân phải được phép chỉ trích nhà nước, đảng, hay thể chế chính trị nếu họ không hài lòng về các chính sách của nhà cầm quyền. Những phản ánh đó phải được lắng nghe … Tiếp tục đọc

Lễ ra mắt Hiệp hội Luật sư và Phụ tá Pháp lý gốc Việt

bởi Nguyễn Phục Hưng Houston là một trong những thành phố có nhiều cư dân gốc thiểu số nhất Hoa Kỳ, đặc biệt là cư dân gốc Việt. Trong đời sống tại một xã hội pháp trị như Hoa Kỳ, nhu cầu về pháp lý của các nhóm dân thiểu số, như người gốc Việt, ngày … Tiếp tục đọc

Các tổ chức nhân quyền yêu cầu VN chấm dứt đàn áp ông Lê Công Cầu

Các tổ chức nhân quyền yêu cầu VN chấm dứt đàn áp ông Lê Công Cầu bởi Trà Mi-VOA Lý tưởng của tôi, tôi vẫn giữ, việc làm của tôi, tôi vẫn làm, vì những điều tôi làm đã được Hiến Pháp qui định. Những ai ngăn cấm tôi mới là vi phạm Hiến Pháp, tôi … Tiếp tục đọc

Mỹ quan ngại về tình hình nhân quyền Việt Nam

Chính quyền Hoa Kỳ một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền xuống cấp tại Việt Nam và khẳng định rằng thăng tiến các quyền tự do cá nhân là trọng tâm then chốt trong chính sách của Mỹ tại Châu Á. Phát biểu trước một ủy ban quốc hội Mỹ … Tiếp tục đọc