Tiếp nối bài Việt Nam sau nụ cười của Tập Cận Bình

Tiếp nối bài Việt Nam sau nụ cười của Tập Cận Bình Tôi Yêu Việt Nam (Danlambao) – Tác giả Phạm Trần trình bày tình hình chính trị rất sâu sắc và chính xác trong bài Việt Nam sau nụ cười của Tập Cận Bình , cho ta thấy một viễn ảnh rất đen tối của … Tiếp tục đọc