Nga tố cáo Hoa Kỳ can dự vào công việc nội bộ Bộ ngoại giao Nga tố cáo Washington can dự vào công việc nội bộ, qua việc thông qua các kênh ở nước ngoài để cung cấp tiền bạc cho các tổ chức phi chính phủ nhằm né tránh những biện pháp hạn chế … Tiếp tục đọc