Nhân sĩ tiếp tục đòi dừng dự án bauxite

Nhân sĩ tiếp tục đòi dừng dự án bauxite Các dự án khai thác bauxite Tây Nguyên tiếp tục gây tranh cãi Cựu chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vừa ký tên, đứng đầu một bản kiến nghị tập thể đại diện cho hàng loạt các trí sỹ, cựu quan chức cao cấp đòi ngừng … Tiếp tục đọc

Thông Báo

Thông Báo Web QNNT tạm ngưng từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2010 vì tôi phải đi xa. Nguyễn Liệu