Em Không Khóc – truyện ngắn Nguyễn Liệu

– Em đi sớm quá, 9 gìờ tàu mới đến mà bây giờ lên sớm làm gì. – Em đi lần chứ qua gò mã Định em sợ quá. – Có sớm gì cũng phải chờ chiều chiều hãy đi, ở nhà chơi với em, để chị cho heo ăn Hai chị em Hòa và … Tiếp tục đọc