Thu Sầu

Gió hỡi ! Rung cây rung nhè nhẹ Cho cành còn mãi lá vàng thu T.H. Nhìn lá thu phai màu Lòng cảm thấy quặn đau Màu xanh thành vàng úa Đời khắc khoải thương sầu Kiếp người cũng qua mau Ngày nào xanh mái đầu Giờ đây tóc điểm bạc Đời bãi bể,nương dâu … Tiếp tục đọc