Hackers cộng sản phá nghiathuc.com

Trang web chúng tôi bị bọn hackers cộng sản lưu manh phá hôm nay, 10/18/2010, chứng tỏ chúng nó càng ngày càng sợ tiếng nói kêu gọi tự do dân chủ. Chúng tôi đang phục hồi trang web và sẽ hoạt động lại bình thường trong vài ngày tới. Cảm ơn sự ủng hộ của … Tiếp tục đọc