ĐÊM GIAO THỪA – Thơ Chu Vương Miện

ĐÊM GIAO THỪA Thơ Chu Vương Miện – “ Loại hình thơ Cổ Điển 2 thất 6 bát “ 1/ Mưa rơi rả rích Thân vạc cò đất trích à ơi Cũng may gần hết kiếp người Tham sân si nước cuốn trôi 1 dòng Núi non tiếp tới cánh đồng Cận kề sa mạc … Tiếp tục đọc

Đức tính ‘lì’của Kevin McCarthy

BLOG NGÔ NHÂN DỤNG 07/01/2023 “Làm chính trị phải biết lì!” Ai cũng nhớ lời tuyên bố của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người đã thành công nhờ đức tính đó.  “Làm chính trị phải biết lì!” Ai cũng nhớ lời tuyên bố của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người đã thành công … Tiếp tục đọc

CÁCH TÍNH PHƯƠNG VỊ XUẤT HÀNH: HỶ THẦN, TÀI THẦN, HẠC THẦN – Đặng Xuân Xuyến

CÁCH TÍNH PHƯƠNG VỊ XUẤT HÀNH:  HỶ THẦN, TÀI THẦN, HẠC THẦN *  (trích từ: 1001 KIÊNG KỴ TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ; Thanh Hóa ; 2010.) Theo tín ngưỡng dân gian, có 3 loại hướng phổ biến thông dụng khi xuất hành: Hỷ thần (hướng tốt), Tài thần (hướng tốt) và Hạc thần (hướng xấu) được … Tiếp tục đọc

GẶP BẠN THƠ QUÁN HOA VÀNG – Trần Thoại Nguyên

GẶP BẠN THƠ QUÁN HOA VÀNG  Tặng Hà Vũ Giang Châu Vô duyên mùa trẻ tóc xanh Thơ vang cùng tuổi thị thành đôi nơi Biết nhau tiếng, chẳng thấy người  Bước điên đảo sử lịch đời sang trang! Gặp nhau đây, quán Hoa Vàng Phạm Thiên Thư đó mơ màng nhìn nhau! Đâu mơ … Tiếp tục đọc