Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (1)

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (1)  nguyenlacthovan on Tháng Một 28, 2023 . (Kỳ 1) Theo chữ tượng hình của Trung Quốc, chữ rượu là Tửu 酒 gồm 2 bộ ghép nhau: bộ Thuỷ 氵 – là nước, ghép với bộ Dậu 酉 – là rượu lên men. Vậy Tửu có nghĩa là rượu lên men được cất bằng nước mà … Tiếp tục đọc