Việt Dương: Đọc Đứng Vững Ngàn Năm của nhà nghiên cứu Ngô Nhân Dụng

Việt Dương: Đọc Đứng Vững Ngàn Năm của nhà nghiên cứu Ngô Nhân Dụng Từ đầu thập niên 2000, Việt Nam rộn lên về việc Trung Cộng lấn chiếm biên giới, biển đảo và người Tàu tràn vào Việt Nam lập thành làng qua những gói thầu quan trọng thuộc các lĩnh vực thiết yếu … Tiếp tục đọc

SÔNG THÌ QUÁ SÂU – Chu Vương Miện

SÔNG THÌ QUÁ SÂU cvm – cầu thì quá cao dòng nước đen hơn mực tàu tàu hỏa 1 ngày  qua vài bận nhà ga ở ngay chân đồi cát khói xe lửa bay gio thổi cát bay dẫy Trường Sơn ở cạnh  ngay đây ngày ngày qua Ái Tử vừa qua Hiếu Giang mảnh … Tiếp tục đọc