THƯ MỜI – DZŨNG NGUYỄN

GẶP LẠI – chu vương miện

GẶP LẠI chu vương miện * sương mai 1 nắm hao gầy tuyết sương 1 mái đã đầy tuyết sương [ thơ Tản Đà ] muội hẹn kiếp sau ? mình gặp lại nhưng mà không nói hẹn nơi đâu ? dọc ngang không biết bao nhiêu nước đủ thứ mầu da đủ thứ châu … Tiếp tục đọc