Thụy Khuê: Bé Ký, nỗi hoài nhớ niềm vui đã khuất

Thụy Khuê: Bé Ký, nỗi hoài nhớ niềm vui đã khuất Văn chương và hội họa là những nghệ thuật bắt nguồn bằng nét (dessin). Chữ viết khởi từ nét, ngay trong cách viết chữ nho, người ta đã muốn vẽ vũ trụ và con người qua ngôn ngữ. Cho nên, chúng ta không nói … Tiếp tục đọc