MỪNG NGÀY CỦA MẸ(Happy Mother’s Day) – Nguyên Lạc

MỪNG NGÀY CỦA MẸ(Happy Mother’s Day).“Bạn ở bên Texas, khoe trời có nhiều mây: những chùm hoa đang bay, để tới Ngày Của Mẹ!Đó và đây xa thiệt. Nhớ tha thiết vô cùng. Trời nào cũng mênh mông. Mẹ, tấm lòng vô tận…Tôi đáp lời bạn vậy.Tin Los sẽ có mây… mây bay và trăng … Tiếp tục đọc