S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Khúc Ruột Xa & Một Khúc Ruột Gần

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Những Khúc Ruột Xa & Một Khúc Ruột Gần Do ảnh hưởng của Covid 19, năm rồi, không có ma nào hồi hương ráo trọi. Chớ thường niên – vào lúc năm cùng tháng tận – đám Việt Kiều vẫn lủ khủ kéo nhau về quê ăn Tết, đông hết … Tiếp tục đọc

Đọc bài “tụng lỗ tấn” của Phan Khôi lại nghĩ đến cái xấu và tội ác ở Việt Nam hiện nay

Đọc bài “tụng lỗ tấn” của Phan Khôi lại nghĩ đến cái xấu và tội ác ở Việt Nam hiện nay <A>Nguyễn Văn Nghệ (Danlambao) – Ông Phan Khôi (1887-1959) khi mới lớn lên đã theo đòi nghiệp bút nghiên, thuộc làu Tứ thư, Ngũ kinh cùng sách của Bách gia chư tử. Ông đã khăn gói lều … Tiếp tục đọc

Thế giới hôm nay: 14/05/2021

Thế giới hôm nay: 14/05/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu nói ông đang xem xét triển khai binh sĩ để kiểm soát các vụ ẩu đả giữa người Do Thái và người Ả Rập tại các thành phố Israel vài ngày qua. Tình trạng bất ổn này xuất phát từ … Tiếp tục đọc