Những chiếc lá bàng cuối cùng rơi rụng. Truyện ngắn Nguyễn Liệu

Những chiếc lá bàng cuối cùng rơi rụng. Nguyễn Liệu Tôi về nước  mấy hôm thì được bổ dụng đến bịnh viện ung bướu ở Gia Định. Ung thư là bịnh nan y, khám phá khoa học chưa đủ sức chữa trị lại thêm hoàng cảnh chiến tranh, trăm thứ đều thiếu, nên nhiều lúc … Tiếp tục đọc

TRAI LÀNG RA PHỐ … ĐẶNG XUÂN XUYẾN

TRAI LÀNG RA PHỐ …   . Ừ thì rõ trai làng “lớ ngớ”  Vốn chân quê nên sẵn khù khờ Em cứ bẻ ngang chừng cụm gió  Quất nát chiều cho bớt ngu ngơ   . Ừ thì rõ trai làng “quá dở” Đã chân quê lại giấu ngù ngờ  Em cứ đập cho chiều vụn … Tiếp tục đọc

Bàn luận với học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức về Friedich Nietzsche

Siêu Nhân Rỏm Cặn Bã Thật Bàn luận với học giả Paul Nguyễn Hoàng Đức về Friedich Nietzsche Paul Nguyễn Hoàng Đức: “Cuối cùng Nietzsche tiến đến hạ gục người thầy duy niệm cao nhất cho lý tưởng tính của đạo đức – đó là Thượng Đế: “Thượng Đế đã chết rồi, phải giết  Thượng … Tiếp tục đọc