Trần Giao Thủy – Đôi điều về cuốn nhật ký của bà Nhu Gia đình ô.b. Ngô Đình Nhu (Từ trái): Lệ Thủy, Trác, Lệ Quyên, Bà Nhu, Ông Nhu, Quỳnh (c.1961). Nguồn: Madame Ngo Dinh Nhu Facebook LTS. Mấy năm gần đây người ta biết có một cuốn hồi ký của bà Ngô Đình Nhu viết … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 6

Lu Hà Và Nguyễn Đình Chiểu Chùm Số 6 Y Đức Hai Họ Mộng Bào cảm xúc thơ Nguyễn Đình Chiểu bài 51 Cũng lắm chước trừ tà diệt quái Đạo của ta vạn đại thánh hiền Tôn sư sách thuốc khảo biên Sử gia hoạt pháp lưu truyền tới nay Mầu nhiệm thay chẳng … Tiếp tục đọc

HOA HỒNG XANH VÀ LÁ DIÊU BÔNG – Nguyên Lạc

HOA HỒNG XANH VÀ LÁ DIÊU BÔNG – Nguyên Lạc  BÀI THƠ BLUE ROSES – HOA HỒNG XANH Hoa Hồng Xanh – Blue Roses là bài thơ của Rudyard Kipling, một văn thi sĩ người Anh.I. Vài Hàng Tiểu Sử Rudyard Kipling     Joseph Rudyard Kipling (sinh tại Mumbai, Ấn Độ 30 tháng 12, 1865 – qua đời … Tiếp tục đọc