Nguyễn Đạt – Sầu Ở Lại – Tưởng nhớ nhà thơ Tạ Ký

Nguyễn Đạt                       Tưởng nhớ nhà thơ Tạ Ký đen tối chưa qua Tôi nhớ làn khói từ cối thuốc ống vố của anh buổi ấy Vật vờ góc phố đêm chợ Đũi – Sài Gòn Bằng hữu chúc anh may mắn lên đường Giã từ những bữa rượu những ngậm ngùi … Tiếp tục đọc